Hvordan få tid til det du egentlig skal gjøre?

Mange ledere strever med å få tid til det aller viktigste – nemlig lederoppgavene. Det er alltid branner som må slukkes i den daglige driften, så hvordan rydde plass til godt og effektivt lederskap?

Artikkelen er en forkortet utgave av Kjersti Hatlevoll og Geir Thompsonfra Magma 2-2018: Hvordan få tid til det du egentlig skal gjøre?  – Kloke grep for å fremme en lederkarriere  

Ledere på alle nivåer gir uttrykk for de samme dilemmaene når det gjelder prioriteringer i hverdagen. Mange opplever en konstant forventning om tilstedeværelse, problemløsing og evne til å fatte gode beslutninger. Lederen skal tenke strategisk, initiere og iverksette endringer og delta i daglig drift. Samtidig skal den gode lederen støtte og utvikle egne medarbeidere.

Oppdragsgivere stiller stadig høyere krav til resultater. Mange opplever en hverdag hvor man må yte stadig mer, gjerne med mindre ressurser. I arbeidslivet har vi en rekke tidsbesparende digitale verktøy som skal bidra til at vi jobber mer effektivt og fleksibelt. Likevel jobber mange ledere flere timer i døgnet nå enn noen gang tidligere. Med mulighet for konstant tilgjengelighet opplever mange at de aldri kan ta helt fri.

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen, kan et perspektiv for å fremme lederkarrieren din være å styrke eget selvlederskap. Her er noen tips:

  • Lag en god regi i eget liv
  • Hva motiveres du av? 
  • Observer deg selv! 
  • Sett deg mål
  • Tren og øv på krevende oppgaver
  • Sørg for å skjerme deg

Tipsene er mer utfyllende beskrevet i Magma-artikkelen. 

Trening i selvledelse gir effekt. Å dyktiggjøre deg innen selvledelse kan også hjelpe deg med å ta kloke valg underveis. Lykke til med dine valg!

 Sjekk flere aktuelle artikler om organisasjon og ledelse i Magma 2-2018