Hvordan håndterer du situasjonen rundt coronaviruset som leder?

Coronaviruset og den potensielle smittefaren den utgjør kan stille selv den mest erfarne leder på prøve. Hvor farlig er det egentlig, og hvor føre var bør du være? Her gir vi deg noen gode råd på veien!

Coronaviruset: Ta ansvar som leder!

Les også Slik kan coronaviruset påvirke arbeidshverdagen din

Situasjonen må håndteres!

 • Vær en støtte for dine medarbeidere. Vær den som beroliger og realitetsorienterer, samtidig må du ikke bagatellisere situasjonen eller skape mer panikk enn nødvendig.
 • Vis omsorg overfor de ansatte.
 • Skal du stå i en vedvarende uoversiktlig situasjon er det viktig at du tar vare på deg selv og din egen familie.
 • Denne situasjonen er på grunn av et virus, og begrenser seg ikke bare til bedriften. Den omfatter dine ansatte og deres familier og ikke minst ditt eget privatliv. Balanser disse hensynene opp mot hverandre hele tiden.
 • Skal du takle dette godt som leder, må du starte med å lede deg selv. Du må kunne håndtere egne emosjoner på en god måte. Din egen frykt og redsel for bedriften og de ansatte må håndteres først. Når du har dette under kontroll blir operasjonalisering av tiltak klarer og enklere.

Legg til rette for fleksible arbeidstider

 • Vær oppdatert retningslinjene fra myndighetene og følg disse.
 • Noen ansatte blir passive og trenger instruksjon i slike situasjoner, mens andre blir proaktive og tar initiativ. Det er viktig å være en god leder for begge disse gruppene.
 • Løft frem viktigheten av å stå skulder ved skulder i tøffe tider som denne.
 • En slik situasjon kan skape dårlig stemning på arbeidsplassen, forsøk å fokusere på samholdet det kan bidra til. At alle på kontoret samlet gjør en innsats for fellesskapet.
 • Vær forberedt på situasjonen fremover vil være uforutsigbar. Sørg for at du er den forutsigbare for de ansatte.
 • Vær tidlig ute med informasjon, ikke bare til dine ansatte men til kunder, eiere osv. Slike situasjoner skaper et stort behov for informasjon – sørg for at du til enhver tid er oppdatert på helsemyndighetenes råd

  Econa er foreningen for studenter og høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag!