Hvordan håndterer du situasjonen rundt coronaviruset som leder?

Coronaviruset og den potensielle smittefaren den utgjør kan stille selv den mest erfarne leder på prøve. Ikke visste vi at unntakstilstanden ville vare så lenge, og at det fortsatt er en stund til vi kan returnere til normalen. Nå er det viktig å holde motet oppe blant medarbeiderne.

Saken ble oppdatert: 12.01.2021

 Situasjonen må fortsatt håndteres og aksepteres!

 • Fortsatt vær en støtte for dine medarbeidere. Vær den som beroliger og realitetsorienterer, samtidig må du ikke bagatellisere situasjonen eller skape mer panikk eller frustrasjon enn nødvendig. 
 • Vis fortsatt omsorg overfor de ansatte.
 • Denne situasjonen vil vare noen måneder til, og det er viktig at du tar vare på deg selv og din egen familie.
 • Denne situasjonen er på grunn av et virus, og begrenser seg ikke bare til bedriften. Den omfatter dine ansatte og deres familier og ikke minst ditt eget privatliv. Balanser disse hensynene opp mot hverandre hele tiden.
 • Skal du takle dette godt som leder må du lede deg selv. Du må kunne håndtere egne emosjoner på en god måte. Din egen frykt og redsel for bedriften og de ansatte må håndteres først. Når du har dette under kontroll blir operasjonalisering av tiltak klarer og enklere.

Les også: Slik kan coronaviruset påvirke arbeidshverdagen din

Legg til rette for fleksible arbeidstider

 • Vi ser at smittetrykket endrer seg hele tiden. Følg og hold deg oppdatert på retningslinjene fra myndighetene.
 • Erkjenn at dine ansatte er forskjellige, du har sikkert opplevd at de reagere ulikt på pandemien. Noen ansatte blir passive og trenger instruksjon i slike situasjoner, mens andre blir proaktive og tar initiativ. Det er viktig å være en god leder for begge disse gruppene.
 • Fortsett å løfte fram viktigheten av å stå skulder ved skulder i tøffe tider som denne. Og kommuniser at det er lys i enden av tunnelen.
 • En slik situasjon kan skape dårlig stemning på arbeidsplassen, forsøk å fokusere på samholdet det kan bidra til. At alle på kontoret samlet gjør en innsats for fellesskapet.
 • Vær forberedt på situasjonen fortsatt vil være uforutsigbar framover, sannsynglivis fram til sommeren. Sørg for at du er den forutsigbare for de ansatte.
 • Oppdater og gi informasjon jevnlig. Vær tidlig ute med informasjon til dine ansatte, men også til kunder, eiere osv. – Og igjen, husk at du til enhver tid er oppdatert på helsemyndighetenes råd

Econa er foreningen for studenter og høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag!