Arrangement Digitalt utvikling og innovasjon Ledelse og Styrearbeid

Hvordan kan jeg som leder forberede meg på fremtidens organisasjons- og arbeidsformer?

Hvordan kan jeg som leder forberede meg på fremtidens organisasjons- og arbeidsformer?