Arrangement Online STUDENT Digitalt utvikling og innovasjon

Hvordan lære effektivt i en digital studiehverdag

Digital undervisning og studier hjemmefra blir vanligere. Selv om digital undervisning gir økt fleksibilitet er det flere studenter som sliter når de ikke har en campus å gå til, men i stedet er overlatt til seg selv. Hvordan kan du da motivere deg selv og lykkes med å lære?