Arrangement Faglig Online

Hvordan lede i den nye normalen med avstandsledelse og fortsatt hjemmekontor?

Nye måter å jobbe på krever nye måter å lede på. Ledelse på avstand, ikke minst å holde motivasjonen oppe på hjemmekontoret, oppleves krevende for mange og vi har derfor invitert Vigdis Austrheim til å bidra med erfaringsdeling, verktøy og tips. Hun har selv jobbet som avstandsleder, bla. i Microsoft internasjonalt og er en anerkjent lederutvikler med dette som fokusområde.