Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

Norge er nå i en unntakstilstand på grunn av coronaviruset, og mange jobber hjemmefra. Dette gir nye utfordringer til deg som leder. Med noen enkle grep vil dere fortsatt klare å holde effektiviteten oppe.

Det er ingen tvil om at hjemmekontor setter nye krav til både ledere og medarbeidere. For mange er denne arbeidsformen uvant. Flere organisasjoner og bedrifter har liten eller begrenset erfaring med å jobbe sammen digitalt. Det viktigste er å finne en måte for god samhandling der arbeidsoppgavene løses, og at produksjonen går som normalt.

Her er 5 gode råd for å lykkes som team:

  • Begynn å bruke digitale verktøy med en gang. Innse at ikke alle er like erfarne og trygge på slike verktøy. Det finnes mange digitale innføringskurs som vil bidra til at alle kommer raskere over i en fase som trygge og gode brukere.  
  • Kommunikasjon kan være en stor fallgruve. Du har ikke samme tempo i samtalen som i fysiske møter. Samtidig er det også et fravær av kroppsspråk som kan bidra til at det oppstår misforståelser og uklarheter.
  • Det er viktig med mål og forventningsavklaringer. Dette må være tydelig slik at medarbeiderne vet hva det skal fokuseres på, og kan prioriterer deretter.
    Tydelige mål gjør at medarbeidere får brukt sin tid effektivt, samtidig som de opplever at de er viktig bidragsytere. Medarbeidere på hjemmekontor har også behov for å oppleve mestring.  
  • Ha regelmessige møter. Det er viktig for hele teamet at man opplever en form for struktur i tilværelsen. Faste møtepunkter bidrar til dette!
  • Som leder må du vise at du har tiltro til dine medarbeidere. Vær ydmyk med tanke på hvordan de nå kan oppleve deg nå som du må lede fra distanse. 

Digitale møter kan fort bli oppgavefokuserte. I denne unntakstilstanden er det også viktig at vi tar vare på hverandre og oss selv. Begynn gjerne møtene med å spørre hvordan man har det. Det er viktig å erkjenne at vi har ulike emosjoner og bekymringer, noe som igjen vil prege arbeidet.
En idé er at man kan ha et eller to faste møter i uken hvor man rett og slett sjekker inn med hverandre, og hvordan det står til med alle.

Har du spørsmål, kan du ringe oss på 22 82 80 00, eller sende en e-post til karriere@econa.no