Arrangement Faglig

Hvordan lykkes med digital transformasjon i praksis?

Tidligere suksess forutser ikke lengre fremtidig verdiskapning. I en virkelighet med høy endringstakt, endrede kundeforventninger, teknologiske fremskritt og nye forretningsmodeller har flere og flere norske virksomheter påbegynt sin digitale reise for å kunne forsvare posisjonen de har i dag, og vinne markedsandeler i morgen. Men hvordan lykkes man med dette?