Hvordan preges medlemmene av corona? Jon H. Stordrange svarer.

Jon H. Stordrange er administrerende direktør i NHO Transport. Her forteller han hvordan coronakrisen har påvirket hverdagen og samfunnet, og hva vi kan lære av krisen. Du treffer flere medlemmer i Magma 2-2020.

Jon H. Stordrange fra NHO Transport om coronakrisen

Foto: NHO / Moment Studio

Hvordan har coronaviruset påvirket din hverdag?

– Først og fremst ved ekstremt mye jobbing. Som direktør for en kombinert arbeidsgiver- og bransjeforening har det vært om å gjøre å bidra til å sikre at medlemsbedriftene tar riktige og relevante politiske beslutninger. I tillegg trenger medlemsbedriftene konkrete råd om situasjonen.

Hva har overrasket deg mest ved coronasituasjonen?

– Hvor raskt hele endringen kom og snudde opp ned på alt. Den viser også hvor sårbare dagens samfunn er, og hvor lett slike pandemier brer seg fra land til land.

Kan det komme noe godt ut av krisen, og i så fall hva?

– Vi vil sannsynligvis sette mye mer pris på den vanlige hverdagen når situasjonen normaliserer seg. I tillegg vil vi nok bry oss mer om hverandre. Vi vil også reise mindre, i hvert fall den første perioden etter pandemien, noe som er bra for miljøet.

Hva er det viktigste du har lært av koronakrisen?

– Man må være forberedt på raske endringer og kunne tilpasse seg raskt. I tillegg er det viktig å beholde humøret og pågangsmotet.

Hva er økonomenes viktigste bidrag i denne krisen, og for å komme ut av den?

– Utfordringene har vært at jo sterkere restriksjoner man innfører for å redusere smitte, jo mer skade gjør det på økonomien, næringslivet og arbeidsmarkedet. Økonomer burde i større grad vært hørt på hvordan disse hensynene burde balanseres. Men i etterkant av krisen er det viktig at økonomer bidrar sterkt faglig til hvordan vi kan reetablere næringsliv og arbeidsplasser av fremtidsrettet karakter.

Saken ble først publisert i Magma 2-2020. Temaet for fagartiklene er cybersikkerhet og risikostyring, og knyttes opp mot aktuelle saker og råd rundt coronasituasjonen. Følg med og få innblikk i flere Econamedlemmers jobbhverdag i coronatiden.

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.