Arrangement Ledelse Online

Hvordan skaper du effektive ledergrupper?

Har du noen gang blitt oppgitt over manglende fokus og fellesskap i ledergruppen du har ledet eller har vært en del av? Er du interessert i å lære mer om hvordan en ledergruppe kan bevege seg fra å være en gruppe til å bli et team som arbeider mot felles mål til organisasjonens beste med gjensidig respekt for hverandres tid, roller og ansvarsområder?