Arrangement

Hvordan snakke om alkohol i arbeidslivet?

Hvordan står det til med alkoholkulturen der du jobber?. Forskning anslår at så mye som 30 % av korttidsfraværet og 15 % av langtidsfraværet i arbeidslivet antas å være alkoholrelatert, andelen av endags fraværet enda høyere. 1 av 4 synes det drikkes for mye i jobbsammenheng, og 24% oppgir de har vært i bakrus på jobb en eller flere ganger siste år. 1 av 4 har opplevd rus- og avhengighetsproblemer hos en kollega det siste året.