Hvorfor bli økonom

En økonomisk-administrativ utdanning gir deg bred og relevant kunnskap som er etterspurt i arbeidsmarkedet.

Godt arbeidsmarked

Har du en mastergrad i økonomi og administrasjon/ledelse har du særdeles mange muligheter i arbeidsmarkedet. Econas medlemmer er kanskje den gruppen i det norske arbeidsmarkedet som har den frieste lønnssettingen og den høyeste lønnen. Bredden i utdanningen gjør at Econas medlemmer er adskillig mindre konjunkturutsatte enn for eksempel ingeniører.

Bred og attraktiv kunnskap gir mange jobbmuligheter

Økonomisk-administrativ utdanning skiller seg fra en del andre høyere utdanninger som blant annet medisin og juss ved at det er en generalistutdanning I prinsippet kan alle konkurrere om jobbene som Econamedlemmer har. En av årsakene til at økonomer ofte trekker det lengste strået i kampen om jobbene, er at utdanningens innhold er bred og består av en rekke basiskunnskaper som arbeidsgivere trenger. Omtrent alle Econas medlemmer anser sin egen utdanning som svært relevant for den jobben de har. 

Ansvarsfulle stillinger

Econas medlemmer får raskt mer ansvar i jobben og en stor andel gjør karriere etter kun få år i arbeid. Etter fem år i arbeidslivet oppgir fire av ti Econamedlemmer ansatt i privat sektor at de har fått en lederstilling. I løpet av karrieren blir hele ni av ti masterutdannede økonomer ledere. I tillegg innehar en stor andel av våre medlemmer spennende fagstillinger med mye ansvar. 

Behov for økonomer i alle bransjer

SSBs framskrivinger viser at det vil bli et overskudd av kandidater med økonomisk-administrativ utdanning. Per dags dato har framskrivingene slått feil. Econa tror at bakgrunnen for dette blant annet ligger i den bredden den økonomisk-administrative utdanningen har. Så lenge Econas medlemmer tenker fleksibelt, vil arbeidsmarkedet også i framtiden ha stor etterspørsel etter økonomer.