Hvorfor bør du bli medlem i Econa?

Det er ikke så rart at dine venner vil ha deg med i felleskapet. Econa ivaretar både karrieren din og din faglige utvikling. Her finner du mange gode grunner til å være en del av oss!

Ønsker du å bli medlem i Econa? 

Meld deg inn via innmeldingsskjemaet her.

Hva får du igjen?

Som medlem i Econa får du tilgang til flere kommersielle medlemstilbud. Du får et sterkt tilbud om juridisk bistand og karrieretjenester. Du blir også del av noe større. En organisasjon som synliggjør økonomenes bidrag, ivaretar deres rolle i samfunnet og påvirker temaer og politiske saker som er viktige for oss økonomer.

Er du fortsatt usikker? Les hvordan du kan spare store summer på medlemskapet ditt.

Se alle våre medlemsfordeler

Politisk påvirkning – den tydelige stemmen

Econa skal være den tydelige stemme som taler økonomenes sak, og synliggjøre økonomenes viktige rolle i samfunnet. Gjennom mediene, arrangementer og innspill direkte til myndighetene gjør vi vårt for at våre faglige og politiske anbefalinger blir hørt. Med flere medlemmer i ryggen veier våre innspill mer – og vi blir lyttet til.  

Offentlig sektor

Jobber du i offentlig sektor kan du ikke forhandle egen lønn, men det kan vi gjøre for deg. Econa har dyktige tillitsvalgte som jobber for å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål som angår lønns- og arbeidsvilkår i virksomheten.