Hvorfor revisjon er et viktig samfunnsoppdrag

Økonomisk kriminalitet, økonomiske skandaler og misligheter i store selskaper kan koste samfunnet svimlende milliardbeløp. I Norge antar man at Vimpel Com (et selskap eid av Telenor) har betalt bestikkelser til den usbekiske diktatordatteren Gulnara Karimova opp mot 1,7 milliarder kroner (Aftenposten 16.jan. 2015).

Carmen OlsenI USA har en av de største bankene Citigroup Inc. innrømmet å ha godkjent lån som ikke burde vært godkjent i henhold til Federal Housing Administration regler. Disse ble kalt Toxic Assets i Citigroups regnskap og antas å koste opptil 1.25 milliarder dollar. Den ene av de tilgjengelige mekanismene (ikke den eneste) som kan hindre slike skandaler og som gir et kvalitetsstempel på regnskapstall i store selskaper er revisjon.

De ulike attestasjonstjenestene innen revisjon bidrar til at investorene kan stole på det finansielle markedet, lånehaverne kan tildele lån til selskapene og samfunnet kan stole på at virksomhetene opptrer i tråd med sitt samfunnsansvar. Eksterne revisorers rolle er nemlig å være allmennhetens tillitsperson (revisorloven §1-2 1.ledd). Revisoren tilfører revisjonspliktige finansregnskaper et kvalitetsstempel om at regnskapet gir et rettvisende bilde som er i samsvar med gjeldende lover og regler og at regnskapet er fritt for vesentlig feilinformasjon, enten forårsaket av feil eller misligheter. I tillegg må revisorer etterleve etiske krav i gjennomføring av revisjon. De er også et ledd i bekjempelse av økonomisk kriminalitet jf. hvitvaskingsloven §7.

En annen type revisjon er internrevisjon som ofte gjøres i store selskaper. Internrevisjon er et styringsverktøy i store selskaper. Slike selskaper kan ofte forvalte store andeler av verdiene i et land.

På den offentlige arena finnes en annen form for revisjon, det som kalles Riksrevisjon. Riksrevisjonens oppgave er å sikre at offentlige ressurser er riktig forvaltet.

Derfor, sett under ett, har revisjon (enten gjennom tjenestespekteret: attestasjon, beslektede tjenester, rådgivning etc, eller form: ekstern revisjon, internrevisjon eller riksrevisjon etc.) et viktig samfunnsoppdrag, og er med på å bevare verdiskapingen i samfunnet.

Carmen Olsen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH.

 

Kilder:
http://www.aftenposten.no/okonomi/Nye-pastander-om-korrupsjon-i-Telenor-eide-VimpelCom-7863936.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-07-15/citigroup-s-toxic-asset-unit-costs-jump-to-1-25-billion