Arrangement

Hvorfor skal siviløkonomer velge offentlig sektor?

I lys av debatten om siviløkonomstudentenes manglende motivasjon til å søke seg til offentlig sektor, er det naturlig å stille spørsmålet om hvorfor det er slik.