Hyllest til utvekslingsoppholdet

Det er mye skriverier i pressen om verdien av utenlandsopphold for studenter. Bør du ta hele utdannelsen din i utlandet, deler av den, eller bør du holde deg hjemme? Oppleves arbeidsmarkedet som tøffere eller enklere når du har vært ute, og får du virkelig bedre betalt hvis du har papirer fra utlandet?

Intensjonen med dette innlegget er å, uavhengig av hva svaret på spørsmålene ovenfor er, fortelle dere hvorfor utveksling er så viktig.

Jeg vil gå så langt som å påstå at mine utvekslingsopphold så langt representerer noen av de beste avgjørelsene jeg har tatt i mitt liv (som ikke er lengre enn 27 år, men intet mindre betydningsfullt av den grunn). Jeg har takket ja til sol, varme, palmer og hvite strender mer enn én gang, og langt viktigere, jeg har takket ja til nye institusjoner, mennesker, kulturer og ikke minst nye perspektiver.

I løpet av mine utvekslingsopphold har jeg blitt introdusert for studiesystemer som i mitt tilfelle ikke kan sammenliknes med det jeg har møtt i Norge, og for meg har det vært veldig givende. Jeg ble betydelig bedre i praktisk casearbeid, gruppearbeid, og ikke minst komfortabel med å presentere større prosjekter i plenum innenfor rimelig korte tidsfrister. Jeg ble gjort kjent med hvordan det er å måtte prestere jevnt i løpet av undervisningen og underveis i semesteret. Jeg ble drillet på en måte som minner om det jeg opplever i arbeidslivet i dag. Videre ble jeg introdusert for miljøer innenfor mitt fagområde som jeg ikke hadde tilgang til  hjemme, og som for meg har vært veldig berikende. 

Språk er en annen viktig faktor ved et utvekslingsopphold. Det å være komfortabel med et 2. eller 3. språk ansees som essensielt i dagens stadig mer globaliserte samfunn, men er dessverre absolutt ikke en selvfølge. Et semester i utlandet gjør deg ikke nødvendigvis til ekspert i et nytt språk, men i det minste komfortabel i situasjoner hvor du må beherske annet språk enn morsmålet ditt. 

Sist, og kanskje aller viktigst er kulturforståelse og tilpasningsdyktighet. Begge deler er en kunst, som ikke skal tas for gitt av noen. Selv var jeg i USA ved mitt siste utvekslingsopphold, et land man her hjemme ikke anser som kulturelt utfordrende. Det viste seg å være feil. Møte med kulturen og menneskene bød på mange overraskelser og spennende utfordringer, som gjorde meg mange erfaringer rikere. Videre representerte skolen et bredt mangfold, noe som førte til at jeg ikke bare ble introdusert for amerikansk kultur, men et mangfold av ulike kulturer og verdier som også preget deler av undervisningen. Dette var for meg verdifullt nok i seg selv til å reise på utveksling. 

En undersøkelse utført av Universum om hva fremtidens arbeidsgivere ser etter forteller at utvekslingsopphold er veldig attraktivt, mye grunnet økt kulturforståelse. Nå skal vi ikke snakke om statistikk, men jeg bare nevner det. Og forøvrig kan vi jo tenke oss hva en slik form for kapital vil gjøre for din tilpasningsdyktighet i en organisasjon eller bedrift. Som så mye annet! Vi trenger ingen undersøkelser for å underbygge at sosiale egenskaper, språk, faglig bredde og en generell holdning om at problemstillinger kan møtes på mer enn én måte er viktige egenskaper for deg som person og arbeidstaker. 

Skulle du oppleve negative konsekvenser når du kommer hjem i form av eksempelvis et manglende nettverk, er mine råd følgende: gjør noe med det. Oppsøk ditt alumninettverk, eller møt opp på arrangementer i regi av Econa, så kan jeg garantere deg at nettverket er på plass før du aner det. Er utfordringen manglende kunnskap om skolen eller stedet du har vært på utveksling hos potensielle arbeidsgivere; fortell om skolen din, hvorfor du valgte å reise nettopp dit, hva som skiller denne fra andre, og reflekter over hvordan denne institusjonen har vært med på å forme deg til den sterke kandidaten du representerer i dag. 

Med dette ønsker jeg deg lykke til med utvekslingsoppholdet ditt, du kommer ikke til å angre. Og – spør meg gjerne hvis du er i tvil om hvor du skal reise, eller om du skal tilbringe deler av- eller hele studietiden din i utlandet.