I permisjon: Slik unngår du å sette karrieren på vent

Det finnes mange måter å avvikle foreldrepermisjon på, og hvordan du og din partner ønsker å avvikle permisjonen på er helt opp til dere. Det som imidlertid er viktig å ikke glemme at du en gang skal tilbake i jobb. Karrieren din behøver ikke bli satt på vent under de månedene du er borte fra jobb. De finnes flere positive fordeler med jobbkontakt under permisjonen – både for arbeidstaker og for arbeidsgiver.

Samtidig vet vi at mange kvinner velger å bytte jobb under permisjonen. Dette kan det være flere grunner til. Kanskje har man endelig tid til å tenke på sin egen karrierevei og tid til å søke nye utfordringer, eller at man ønsker seg en annen arbeidsplass som for eksempel har mer fleksibel arbeidstid eller bedre støtteordninger.

Her vi vil presentere tips til hvordan permisjonen ikke behøver å være et hinder på karriereveien!

ARBEIDSTAKER:

- Ha faglig og sosialt kontakt med arbeidsplassen. Dette kan være under ordnede former med arbeidsgiver, slik som faste månedlige besøk, e-postkontakt eller mindre konkrete arbeidsoppgaver under permisjonen. Det kan sikre at du beholder ansvaret og tilknytningen til dine prosjekter og arbeidsområder, men også at arbeidsgiver ikke «glemmer» deg i forbindelse tildeling av nye prosjekter, ansvarsområder, stillinger, forfremmelser, etc.

- Hold deg oppdatert på jobbrelaterte saker. Har det skjedd noen endringer på arbeidsstedet? Hvordan går prosjektet du drev med? Husk også nødvendig kursing, medarbeidersamtaler og lønnssamtaler. Det koster så lite å holde seg oppdatert, og det kan gjøre veien tilbake på jobb mye lettere.

- Hold deg faglig og sosialt oppdatert – utenfor arbeidsplassen. Det finnes mye fag- eller karrierepåfyll utenfor ditt egen arbeidssted, slik som kurs, fagtidsskrifter eller arrangementer der du møter andre og lærer noe nytt. Hos oss i Econa tilrettelegger vi stort sett for at barn kan være med på medlemstilbud.

- Husk at å pleie dine sosiale forhold er viktig for deg selv personlig og din egen helse. I følge en studie fra 2010[1], er det flere positive fordeler av å besøke kolleger på eller utenfor arbeidsplassen. Det kan få deg til å føle deg verdsatt som mor og som arbeidstaker, du får bekreftelse på din kompetanse og ikke minst får du et lite mentalt avbrekk fra livet som nybakt mor.

- Har du fått tilbud om ny jobb og ønsker å si opp i permisjonen? Dersom du selv sier opp, vil oppsigelsestiden løpe i permisjonen. Pass imidlertid på at du ikke sier opp før det er permisjon tilsvarende oppsigelsestid igjen. Har du fått nytt jobbtilbud med oppstart ved avsluttet permisjon, f.eks. 1. mars, bør du si opp i løpet av november.

- Du rett til å være med i lønnsforhandlingene. Du har krav på en konkret vurdering av ditt lønnskrav og bli vurdert på samme måte som de andre ansatte i virksomheten. Arbeidsgiver har lov til å legge vekt på innsats, erfaring og opparbeidet kompetanse, men du har krav på å bli vurdert ut fra den perioden du har vært i arbeid. Å utelate arbeidstakere i foreldrepermisjon fra lønnsoppgjør er direkte diskriminerende og ulovlig.

- Du kan ikke sies opp med grunnlag i at du er i permisjon. Dersom du blir lovlig sagt opp rett før eller når du er i permisjon, vil ikke oppsigelsestiden eller det som gjenstår av den, løpe før du er tilbake fra permisjon. Mens du er i permisjon vil kanskje din arbeidsgiver ansette en vikar for å utføre dine arbeidsoppgaver. Uansett hvor flink vikaren er i jobben, kan ikke arbeidsgiver gi vikaren din jobb og sette deg til en annen jobb. Du har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling.

ARBEIDSGIVER:

- Lag en god plan og definer rammene for jobbkontakten kvinnen skal ha under permisjonen. Planen bør minst inneholde hvor ofte arbeidstaker ønsker jobbkontak og hvilken art den skal ha (kun sosiale aktiviteter, holde seg oppdatert på mail eller jobbe noen timer/uker?). Husk at det er mye som kan skje under en permisjon, så fleksibilitet er nødvendig.

I en norske studie fra 2010[2], oppgir kvinner i permisjon at de savner mer ordende forhold rundt jobbkontakt under permisjonen. Det betyr at du som arbeidsgiver har et ansvar for å sikre at din arbeidstaker har klare rammer for hva som er forventet fra begge parter.

- Pass på å inkludere arbeidstakere som er i permisjon. Sørg for at den ansatte får med seg viktig informasjon om virksomheten, slik som endringer på arbeidsplassen, lønns- og medarbeidersamtaler, samt nyheter knyttet til arbeidstakers avdeling/team.

- Inviter arbeidstaker med på sosiale arrangementer, både i og utenfor arbeidstiden – og legg til rette for at hun eller han kan ha med barnet. Studier viser at de sosiale forholdene er svært viktige under permisjonen. De kan også fungere som en uformell informasjonsarena for den ansatte.

- Sikre at permisjon ikke utelukker opptjening til bonuser, forfremmelser eller andre jobbrelaterte goder. Det er diskriminerende, og dermed ulovlig, å utelate arbeidstakere i foreldrepermisjon fra lønnsoppgjøret. Det er videre viktig at det å være i permisjon ikke vil føre til at arbeidstakeren sakker akterut karrieremessig og lønnsmessig. Sørg derfor for at arbeidstakeren beholder muligheten til å opptjene bonus, samt blir vurdert for forfremmelser på lik linje som de som ikke er i permisjon.

- Sørg for at tiden etter permisjonen er godt planlagt. Mange kvinner bytter jobb under permisjonen. Hvordan skal du unngå at dette skjer din bedrift? En studie fra 2011[3] viser at praktiske forhold er hovedårsaken til at kvinner bytter jobb under permisjonen. Dette kan være reisetid, lite fleksible arbeidstider eller en forventing fra andre om at man må være mer hjemme med barnet. Forhør deg med arbeidstaker ca. midtveis i permisjonen om hun eller han har ønsker for arbeidsforholdet etter avsluttet permisjon. Det er ikke nødvendig å tilby redusert stilling dersom arbeidstakeren ønsker mer fleksibilitet. Hjemmekontor på kvelden eller arbeid på reisen til arbeidsplassen kan gjøre samme nytten.

Kvinner og toppledelse – verktøykasse Psst: Gode karrieretips for alle økonomer!

Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Vi hjelper deg med karriere, lønn og juridiske spørsmål knyttet til jobben. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!

----- 

[1] Alstveit, Marit, Elisabeth Severinsson & Bjørg Karlsen, «Obtaining Confirmation through Social Relationships: Norwegian First‐time Mothers' Experiences While on Maternity Leave», Nursing & Health Sciences Vol.12(1), 2010

[2] Alstveit, Marit, Elisabeth Severinsson & Bjørg Karlsen, «Obtaining Confirmation through Social Relationships: Norwegian First‐time Mothers' Experiences While on Maternity Leave», Nursing & Health Sciences Vol.12(1), 2010

[3] Alstveit, Marit, Elisabeth Severinsson & Bjørg Karlsen, «Readjusting one’s life in the tension inherent in work and motherhood», Journal of Advanced Nursing, Vol.67(10), 2011