I rådmannens økonomistab

Sebastian Thommesen Salgado (28) er siviløkonom og har en mastergrad i økonomisk styring og prosjektledelse fra Handelshøgskolen i Kristiansand. Nå jobber han som rådgiver i rådmannens økonomistab i Arendal kommune.

– Jeg jobber blant annet mot en ny enhet kalt levekår som tar for seg mange av de store utfordringene kommunen står overfor med barn og unge, familievern og psykisk helse og rus. - Arbeidsdagene er veldig varierte. Jeg bruker mye tid på å gi råd og veiledning til de ulike resultatenhetene til kommunen, sier Salgado.

Bente Rist er kommunalsjef for økonomi i Arendal kommune, og hun er opptatt å rekruttere personell med høy utdannelse.

Når vi rekrutterer fagpersoner til å utvikle områder som økonomi, HR og styringssystemer er vi opptatt av å skaffe høy kompetanse og ser etter personer med mastergrad. Vår erfaring er at personer med høyere utdanning har lett for å sette seg inn i arbeidsoppgavene og kommer raskt i produksjon. Mange har høye forventninger både til seg selv og til arbeids­plassen, og utfordrer organisasjonen til å tenke nytt og fremover, sier Rist.

Salgado er, som relativt nyutdannet, svært fornøyd med å ha fått jobb i kommunen.

– Jeg så ikke for meg å jobbe i kommunen med det første, men da denne stillingen dukket opp, virket den utrolig spennende og relevant for utdannelsen min. Arendal er en stor kommune og jeg får jobbe med mange meningsfylte samfunnsoppgaver. Gjennom arbeidsoppgavene påvirker jeg lokalmiljøet og lærer masse hele tiden av dyktige kolleger, sier Salgado.

Det er varierte arbeidsdager i kommunen, og Salgado beskriver et høykompetent fagmiljø som han trives i.

Jeg føler meg definitivt ikke som en grå mus når jeg jobber i kommunen. Her er det høyt tempo og vi jobber med store oppgaver som betyr mye for folk, sier han.

Det er et høyt utdanningsnivå i rådmannens økonomistab både innenfor økonomi og samfunnsøkonomi, og det jobbes hele tiden med kompetanseutvikling.

– Det er veldig gode muligheter for faglig utvikling. I staben har vi en kompetanseplan hvor vi melder inn hvilke fagområder hver enkelt har behov for å styrke, og det settes av midler til opplæring og kurs. I tillegg har vi jevnlige temamøter internt hvor vi deler kompetanse fra våre ulike områder. Jeg jobber for eksempel ikke så mye med pensjon til daglig, men på disse møtene får jeg høre om det fra andre og lærer veldig mye av det. Jeg opplever at kommunen i høyeste grad verdsetter masterutdannede og jeg trives veldig godt, sier Salgado.

 

Her kan du lese om andre akademikere i kommune-Norge