Ikke gå glipp av endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli

På Compendias nettsider varsler de i dag om endringene i arbeidsmiljøloven. Les utdrag fra nyhetssaken her.

"Fra og med samme dato er den generelle grensen for når en ansatt vil måtte fratre på grunn av alder dersom arbeidsgiver ønsker det, hevet fra 70 til 72 år. Virksomhetene skal ikke kunne ha bedriftsinterne aldersgrenser som er lavere enn 70 år, med mindre aldersgrensen er begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. Har virksomheten allerede innført en slik lavere aldersgrense, vil den kunne beholdes fram til 1. juli 2016. Er den lavere aldersgrensen bestemt i tariffavtale, vil den bestå inntil tariffavtalen utløper.

Ny bestemmelse om midlertidig ansettelse

Ny bokstav f i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd gir arbeidsgiver en ny generell adgang til å ansette midlertidig i 12 måneder, begrenset av kvoteregler og karantenetid. Dette grunnlaget for å ansette midlertidig kommer i tillegg til de mulighetene arbeidsgiver har fra før.

Mer fleksibel arbeidstid

Det er nå åpnet for at man i lokal tariffavtale og etter tillatelse fra Arbeidstilsynet kan øke overtidsgrensene per uke og per måned. Maksimumsgrensene for overtid er ikke endret. Grensene for pålagt overtid er heller ikke endret. Partene i arbeidslivet har derimot fått utvidet sin mulighet til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Arbeidstaker skal ha fri en søndag eller helgedag minst hver fjerde uke.

Fagforeningenes søksmålsrett ved mistanke om ulovlig innleie fra bemanningsforetak er fjernet, og straffebestemmelsene endret."

Hentet fra Compendia kunnskapsdatabase.