Ikke la pengene ta ferie

50 000 feriekroner er på vei til lønnskontoen til gjennomsnittsnordmannen. Hvordan bør man bruke dem?

DANSKE BANK FOR AKADEMIKERNE – JUNI 2016

- Årets feriepengeutbetaling blir tidenes høyeste. Nordmenn elsker ordningen, selv om den i realiteten er en tvungen sparing resten av året. For mange føles det som en gave fra oven i juni. I takt med lønns- og velstandsutviklingen i Norge har beløpene blitt betydelige for vanlige familier og mange får utbetalt mye mer enn de trenger til årets ferie. Det store spørsmålet er dermed hvordan man bør bruke pengene fornuftig, sier Maria Setsaas, forbrukerøkonom i Danske Bank. 

Feriepenger i utakt

Over 120 milliarder kroner ventes å bli utbetalt til lønnskontoene nå i juni, på grunn av feriepengeordningen med en trekkfri skattemåned. Fenomenet er en etterlevning fra 1962, i en tid med dårlig tilgang til kreditt og hvor folk flest hadde lite å rutte med i ferietiden uten lønn. I dag er situasjonen en helt annen.

- Vi ser at utgiftene til sommerferien ofte er i utakt med feriepengene. Barnefamiliene bestiller ofte sydenturen rett over nyttår med kredittkort. Da er det fornuftig å bruke feriepengene til å nedbetale kostbar kredittkortgjeld, sier hun.

Feriepengeordningen gjør at en normalfamilie med to inntekter betaler rundt 3 000 kroner for mye i skatt hver måned og den tvungne sparingen blir utbetalt som et engangsbeløp i juni.

- Nordmenn har god oversikt over privatøkonomien sin og for mange er feriepengene derfor en gylden anledning til å starte med gode sparevaner om det er ikke er åpenbare hull i privatøkonomien som må tettes. En god start kan være å bruke noe av pengene til å starte langsiktig aksjesparing i fond, sier Setsaas. 

Gode råd for feriepengene:

 • Betal ned kredittkortgjeld
  Mange betaler sommerferien tidlig på året og trekker på kredittkortet til juni. Kredittkort er dyrt og bør prioriteres. Nedbetal gjerne mer enn hva som fremgår av kredittkortfakturaen.
 • BSU
  Er man under 33, eller har voksne barn som tjener forholdsvis mye i sin deltidsjobb, så gir 25 000 i BSU-innskudd 5 000 kroner i skattekutt. BSU-ordningen er nå utvidet fra 200 000 til
  300 000 kroner.
 • Betal ned gjeld
  Har man høy belåningsgrad, bør det vurderes å betale ned lånet raskere. Benytt deg av dagens lave boliglånsrenter til å bli raskere gjeldsfri. Har du et boliglån på 2,0 mill med en nedbatlingstid på 25 år, vil du forkorte tiden med 4 år hvis du innbetaler kr 1500 ekstra hver måned.
 • Bygg bufferkapital
  De fleste familier bør bygge opp en buffer på rundt to til tre månedslønner. Pengene skal gå til å dekke uforutsette utgifter som for eksempel en høyere verkstedsregning på bilen.
 • Realiser livsforbedrende tiltak
  Med litt ekstra på kontoen, kan man endelig få gjort småtingene som har blitt utsatt gjennom året fordi det koster noen kroner, for eksempel tannlegebesøk.
 • Unn deg det lille ekstra i ferien
  Noen utskeielser i ferien bør enhver unne seg. Ferie er ferie

 

Kilder: Danske Bank, Skatteetaten og VG