Ildsjelen Heidi Karin

Econa Oslo/Akershus arrangerte nettverksmøte i april om fremtidens teknologiske muligheter. Møtet ble raskt fullbooket og det var ildsjelen Heidi Karin Monsen som stod bak. Hun har vært Econa-medlem i 10 år og aktiv i lokalavdelingen i de fleste av de. Hun greier å trekke fulle hus på arrangementer og står på for foreningen 110 prosent. Vi har spurt henne hva som ligger bak dette sterke engasjementet?

Heidi Karin Monsen nederst til venstre i bildet.

-For meg har det gjennom mange år vært viktig å kunne bidra til å sette samfunnsaktuelle saker på dagsordenen. Det har bl.a. ført til at jeg har fått flere kronikker på trykk i Bergens Tidende. Og det er nettopp det som driver meg i arbeidet jeg gjør for Econa også; sette viktige tema på dagsorden for våre medlemmer og gjennom det opplever jeg at jeg kan påvirke. Jeg har jobbet mye med kompetanseutvikling gjennom årene både i Norsk Hydro og Statsbygg og nå kan jeg bidra til at våre medlemmer får faglig påfyll om viktige tema som bidrar til å oppfylle Econas visjon: «bedre beslutninger, hver dag».

Hvordan jobber du med å arrangere store medlemsmøter?

Det å jobbe frem et medlemsmøte der vi klarer å fange interessen til over 550 deltakere er en stor og veldig morsom jobb. Grundige forberedelser er avgjørende for å lykkes, og det innebærer at jeg tenker langsiktig. Møtet som ble gjennomført onsdag den 26. april i Festsalen i Ingeniørenes Hus, startet i hodet mitt i over et halvt år i forveien. Mine mange reiser til California og miljøet i Silicon Valley de siste årene har skapt en stor interesse for alle muligheter vi har og vi vil oppleve innenfor den teknologiske utviklingen i årene fremover. Da jeg hadde fått innlederne på plass, viste det seg at det var flere som ønsket å samarbeide med oss. Denne gangen var det naturlig at valget ble Tekna fordi vi er to arbeidstakerorganisasjoner med til sammen over 90.000 medlemmer som blir berørt av den 4. industrielle revolusjon.

Deretter er det viktig å lage en god invitasjon, godt budskap som fanger interesse. Det er også viktig at media følger oss, nå var det tre journalister som dekket arrangementet.

På selve arrangementsdagen er det viktig å legge til rette for en stemning som bidrar til å «løfte» gjestene som kommer. Her var studentene som jeg også samarbeidet med, svært viktige brikker. Jeg er meget takknemlig for innsatsen som studentene la ned, og som sørget for den lille «prikken over i’en». At det tikket inn en e-post til meg rundt 24-tiden kvelden før arrangementet fra styremedlem Jarle Henriksen i nettverket med beskjed om at fotograf var på plass. Jeg har forsøkt å illustrere at å legge til rette for et slikt medlemsmøte krever alt fra de helt store oppgavene til det å gripe fatt i de minste detaljer. Å få så god hjelp og støtte som jeg stadig får av Heidi Skjelhaug Holtet i Econa betyr at det er mulig å få til slike store møter.

Hva mener du er viktig å tenke på nå som vi står foran en industrielle/teknologiske revolusjonen?

Jeg mener det er helt avgjørende å være nysgjerrig på den utvikling vi opplever og at hver og en av oss griper tak i mulighetene som ligger i den teknologiske revolusjonen og viser endringsvilje!  I min innledning til møte hevdet jeg at «arbeidslivet vil endre seg mye, men jeg tror ikke vi har grunn til å frykte noe jobbras».Og det var Christian Haslestad i konsulentselskapet Boston Consulting Group jeg henviste til. Han er en av flere eksperter på digitalisering av industrien.

Det jeg mener vi med sikkerhet kan si er at det er et stort potensial for økt effektivitet, produktivitet og konkurransekraft i norsk næringsliv. Det er åpenbart at nye forretningsmodeller vil se dagens lys, og vi trenger mye mer innovasjon i Norge. I Econa må vi legge til rette for at våre medlemmer er forberedt til å ta dette innover seg og bidra. Skape engasjement.

Jeg vil trekke fram et par eksempler fra onsdagens møte med tanke på hvor fort det går. I Tieto har man tatt i bruk roboten Alicia T i ledergruppen innenfor «den datadrevne forretningsenhet» i selskapet. Hensikten er å sørge for enda bedre faktabasert datadrevet beslutningstaking i en ledergruppe.Vil dette innebære at ledere forsvinner i fremtiden? Nei, på ingen måte tror jeg. Det menneskelige aspektet og beslutningstaking vil fremdeles være svært viktig. Og det er helt klart at kunstig intelligens i en ledergruppe byr på mange utfordringer knyttet til etikk og moral. Uansett, det bidrar til å sprenge noen grenser.

Google Norges direktør Jan Grønbech trakk fram at robotiseringen og teknologiutviklingen vil ha en enorm effekt på økonomien fremover. Et viktig moment er sykefraværet. Det ble hevdet at ny helseteknologi kan varsle om sykdom flere dager før den bryter ut, og dermed forbedre planleggingen. En stor økonomisk gevinst som vi som arbeidstakerorganisasjon må ta innover oss. I fremtiden vil befolkningen kunne ta en kikk på skjermen ved sengen om morningen som sier at alt er som det skal være. Om ikke, vil det kunne stå et lite rødt kryss på skjermen og mulig en beskjed om at du har en litt høy kroppstemperatur. At sannsynligheten er høy for at du vil få influensa, og gjennom en slik type informasjon vil du raskt kunne få medisiner og unngå et sykefravær.

John Henrik Andersen, teknisk direktør i Microsoft Norge, la vekt på kunstig intelligens og «The Internet of Things», og nevnte en rekke spennende eksempler på områder hvor teknologien kan føre til optimalisering av drift.

Det siste jeg vil trekke frem er stortingsrepresentanten Heidi Nordby Lundes påstand om at digitaliseringen vil føre til at to milliarder jobber vil forsvinne og hun fokuserer på den store eldrebølgen som etter hvert kommer. Innenfor eldreomsorgen er det mangel på arbeidskraft, men den nye teknologi vil kunne skape muligheter. Heidi henviser til Japan som har en aldrende befolkning. I Japan har de i dag toaletter som gir deg en ekstra dytt for å komme deg opp igjen. Av og til er det kanskje det lille ekstra innenfor ny teknologi de eldre trenger for å klare seg hjemme alene. Det jobbes på spreng for å tilrettelegge for mange gode teknologiske løsninger med tanke på den eldrebølgen som Japan venter seg. Fokus på teknologiutvikling er høyt.

30. april hadde NRK Dagsrevyen to innslag om teknologiutviklingen som var interessant! De fokuserte både på selvstyrte biler som også ble trukket frem på møtet den 26. april og «tech» med tanke på eldrebølgen. Det forteller at vi «treffer» blink i Econa og faktisk setter fokus på dagsaktuelle saker i forkant av NRK. Det liker jeg, og det handler om å stadig følge med i samfunnsbildet for å skape god medlemsnytte.

Over 550 personer fikk med seg nettverksmøtet om fremtidens teknologiske muligheter. Her kan du se opptak av det populære arrangementet:

Del 1: Jan Grønbech, administrerende direktør i Google Norge, John Henrik Andersen, teknologidirektør i Microsoft Norge og Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway

Del 2: Heidi Nordby Lunde, Stortingets finanskomité, skattepolitisk talsperson for Høyre

Er vi forberedt på endringene som vil skje?

Personlig tror jeg ikke vi er så godt forberedt som vi burde være. Vi har all grunn til å skape teknologiske løsninger gjennom ny innovasjon som forbereder oss enda bedre på fremtiden. Samtidig er jeg sikker på at mange er villig til å gjøre en ekstra innsats for å bli forberedt på endringene som kommer og som allerede er kommet.

Jeg avsluttet møtet på onsdag med følgende påstand: «Vi må gjøre et valg! Vi må komme oss ut av den 3. revolusjon og ta et aktivt eierskap til den 4. industrielle revolusjon. Innovasjon var jeg med å sette på dagsorden i 2016, og det ble ansett til å være det beste møtet i Econa Oslo / Akershus i 2016. (Innovasjon og transformasjon – hvem skal omstilles – og til hva? 12/4-2016)

Hva personlig har du fått ut av ditt engasjement i Econa?

Jeg har fått svært mye ut av mitt engasjement i Econa. Da jeg flyttet fra Bergen til Oslo for 10 år siden var det en relativt dramatisk beslutning. Jeg kjente nesten ingen i Oslo. Gjennom mitt medlemskap som jeg da tegnet i Econa og mitt engasjement fikk jeg virkelig muligheten til å benytte en av mine sterke sider som er nettverksbygging, og jeg fikk etter hvert en plass som styremedlem i Ledelsesnettverket. Min brede erfaringsbakgrunn og mine forskjellige ulike studier har gjort det mulig å bidra til å sette tema på dagsorden som kanskje ikke har vært helt typiske for oss økonomer.

Jeg har tatt initiativ til å jobbe sammen på tvers av nettverk, og det har vært svært givende å skape medlemsnytte sammen med andre styrer. Jeg vil spesielt trekke fram Christian Fredrik B. Mathisen og Michael Thompson Ankrah og selvfølgelig studentene.

Før jeg tegnet medlemskapet mitt i Econa hadde jeg ikke vært medlem av noen arbeidstakerorganisasjon. Jeg har selv jobbet på den andre siden av bordet; nemlig som arbeidsgiverrepresentant i mange år med tilrettelegging og frem forhandling av avtaler med de tillitsvalgte. Det er en styrke for meg i forhold til mitt bidrag i Econa. Jeg har vært vant til å jobbe med ledere på alle nivå og har trivdes godt med det ansvar det har medført. Jeg synes det er meget inspirerende å jobbe for en kvalitetsorganisasjon som Econa.