Arbeidspsykologiske tester

Kartlegg dine preferanser med den DNV-sertifiserte typeindikatoren Myers Briggs Type Indicator® (MBTI). MBTI bygger på Jungs typeteori om at mennesker har forskjellige preferanser for hvordan man henter energi, prosesserer informasjon, fatter beslutninger og organiserer hverdagen.

Mennesker er forskjellige, og nøkkelen til en effektiv organisasjon ligger i å benytte forskjellene på konstruktivt vis. Dette krever forståelse for og fundamental kunnskap om hvordan mennesker fungerer. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) gir deg kunnskapen du trenger og en ufarlig tilgang til å jobbe med potensialet ved personlige forskjeller.

Tilbudet består av

 • En nettbasert preferansekartlegging.
 • Individuell samtale med en sertifisert MBTI-konsulent. Her vil dere gå gjennom testresultatene fra preferansekartleggingen. Du kan velge mellom MBTI steg I eller MBTI steg II.
 • MBTI steg I. Et verktøy som består av de 4 preferanseparene, du vil her få innsikt i hva din preferanse er på en god måte.
 • MBTI steg II. Et verktøy som deler de opprinnelige 4 preferanseparene opp i 20 delskalaer som beskriver individuell variasjon innenfor den enkelte type. MBTI steg II er et kraftfullt verktøy som vil gi deg bedre innsikt ved at nyansene kommer tidligere frem.
 • Profilrapport. Rapporten er på norsk og er inkludert i tilbudet. I tillegg kan du kjøpe andre rapporter mot et tillegg på 450 kroner for hver rapport. Tilleggsrapportene er på engelsk, du kan velge karriererapport, stressrapport, konflikthåndtering eller kommunikasjonsrapport.

Individuell samtale MBTI steg I tar en time, mens den for MBTI steg II tar to timer. Prisen for MBTI steg I er 490 kroner, og MBTI steg II koster 990 kroner. Husk å angi hvilket av tilbudene du ønsker å benytte deg av.

Hvordan benytte seg av tilbudet

Send en forespørsel her hvor du beskriver bakgrunnen for at du ønsker å gjennomføre preferansetesten, årsakene kan variere:

 • Ny i jobben
 • Ønsker om karriereskifte,
 • Omstilling/omorganisering internt i bedriften,
 • Ditt forhold til kollegaer eller nærmeste leder,
 • Kunnskap om gruppedynamikk,
 • Videreutdanning,
 • Håndtering av stress eller balansen mellom arbeid og privatliv.

Om du vil ha en eller flere andre rapporter kan du si i fra når du sender forespørselen. 

Tilbudet er forbehold ordinære medlemmer.