Arrangement Årsmøte

Informasjonsmøte om Econa’s landsdekkende samarbeids- og rabattavtale med Handelshøyskolen BI

Styrene får et stadig økt fokus som virksomhetens øverste ledelse og styrefunksjonen er i sterk endring. Styrene blir i stadig økende grad en premiss for virksomhetens strategiske valg, legitimitet, omdømme, innovasjon og utvikling for å nevne noe. Foredraget fokuserer på hva som kjennetegner et «moderne» aktivt og utviklingsorientert styre.