Ingen avskilting av 65-åringer

En «best før»-dato på medarbeidere på 65 år harmonerer ikke med samfunnsutviklingen.

Utviklingen når det gjelder eldre arbeidstakere er blandet. På den ene siden er det positivt at den reelle avgangsalderen har økt de senere årene. Samtidig viser tallene fra NAV at arbeidsledigheten blant eldre øker mye raskere enn for yngre. Selv om «alle» snakker varmt om at vi alle bør stå lenger i arbeid, er altså realiteten eldre møter i arbeidslivet ikke like varm.

Econas advokater har nylig bistått medlemmer i et søksmål mot Sparebanken Møre. Banken tapte på alle punkter. Retten fastslår at det var ulovlig aldersdiskriminering da tre banksjefer ble tvunget til å slutte da de ble 65 år. Banken ble dømt til å betale både erstatning, oppreisning og saksomkostninger til tre på i alt fire millioner kroner. Se artikkel om saken her.

Kirsti Hareide Øvrelid var en av dem som måtte slutte. Hun hadde aldri noe ønske om å pensjonere seg da hun ble 65, og hun trives med å være i arbeid, er frisk og setter pris på å være i aktivitet. Hun ble svært overrasket da hun fikk avslag på å fortsette, spesielt siden Sparebanken Møre har en seniorpolitikk med et klart mål om «å få bankens ansatte til å stå lenger i arbeid».

Det viste seg altså at avstanden mellom visjon og virkelighet var lang. Vi er derfor svært glade for at våre medlemmer vant en knusende seier i Sunnmøre tingrett. Dommen illustrerer at arbeidsgiverne er nødt til å endre sine holdninger til eldre medarbeidere.

Takket være velstandsøkningen og den teknologiske utviklingen lever vi stadig lenger, og vi utdanner oss mer. Det betyr at den delen av livet vårt hvor vi står utenfor arbeidslivet stadig blir lengre. Det betyr også flere studieplasser og pensjoner som skal dekkes inn av færre yrkesaktive. Man trenger ikke være økonom for å se at vi enten må vi jobbe mer, eller redusere velferden, for at regnestykket skal gå opp.

Men alt er ikke mørkt. Velstanden som fører til at vi lever lenger har også ført til at vi er sprekere enn noen gang. Mange 60-70-åringer vil jobbe. Undersøkelser viser at det er seniorene som gleder seg mest til å gå på jobb. Det er også de som synes de mestrer jobben best. De er dessuten lojale og glade i jobben sin.

Eldre arbeidstagere er bra for virksomheten – og for samfunnet som helhet. Ifølge en undersøkelse NyAnalyse har gjort for Senter for Seniorpolitikk og Econa, vil den direkte gevinsten av at 62-67-åringer står ett til to år lenger i arbeid ligge på rundt 32 milliarder kroner årlig.

Her trenger vi en holdningsendring, både hos arbeidsgivere og arbeidstakere. Alder er bare et tall. Det avgjørende må ikke være hvilket tall som står i parentes etter navnet ditt, men hva du kan bidra med og hvordan du vedlikeholder og videreutvikler kompetansen din, også etter at du har passert 60.

Arbeidsmiljølovens aldersgrense er hevet, og pensjonsordningene legger opp til at vi både kan og bør stå lenger i jobb. Da finnes det ingen god grunn til å praktisere en «best før»-dato på 65 år. La oss håpe arbeidsgiverne merker seg det signalet.