Ingenting å skjule, alt å frykte

Topptungt lag snakket om hvordan forhindre økonomisk kriminalitet på medlemsmøte i regi av Econa Oslo/Akershus nettverk, 12. februar.

Fire nettverk i Econa  Oslo/Akershus hadde invitert profilerte personer med kunnskap og erfaring fra bekjempelse av økonomisk kriminalitet fra ulike perspektiver til DNBs nye lokaler i Bjørvika.

Temaet blir dessverre mer og mer aktuelt, da den økonomiske kriminaliteten tiltar og trusselbildet tar nye former. De internasjonale forgreningene sprer seg raskt, og de kriminelle finner nye metoder for å svindle privatpersoner og næringsliv. To prosent av alle anmeldelser i Norge skyldes økonomisk kriminalitet.

Christian Fredrik Mathisen fra Econa Oslos økonomi- og virksomhetsstyringsnettverk ønsket de 180 gjestene velkommen. Paneldeltagerne hadde fått i oppgave å svare på hvilke kontrollspørsmål organisasjoner bør stille seg for å unngå økonomisk kriminalitet. Hvilke kontrollmekanismer fungerer, og hvilke fungerer ikke? Og hvordan skreddersy tiltak for å hindre at slike kriminelle handlinger skjer.

nettverksmøte øk krim web artikkel

Fra venstre: Petter Gottschalk, Anders Werp, Idar Kreutzer, Trond Eirik Schea, Hans Geelmuyden

Den utøvende makt var representert ved Økokrim-sjef Trond Eirik Schea, som anmodet til økt samarbeid mellom Økokrim og næringsliv, selv om hans forgjenger baserte sin tilnæring til samarbeid mer på frykt.

Akademia var representert ved BI-professor Petter Gottschalk, som for øvrig tidligere på dagen ble intervjuet av TV2, basert på kveldens medlemsmøte. Gottshcalk presenterte interessante og kanskje litt overraskende funn fra sin forskning på hvordan og av hvem økonomisk kriminalitet blir oppdaget.

Den lovgivende makt var representert ved Høyre-politiker og medlem av Justiskomiteen, Anders Werp, som selv har hatt nærkontakt med et av de best organiserte nettverk i Norge, Hells Angels. Gjennom sin periode som ordfører i Hokksund, tok han grep for å bekjempe organisasjonen som slo seg ned i Øvre Eiker-kommunen i Buskerud.

Idar Kreutzer var glad for at Econa setter dette viktige og vanskelige tema på dagsorden. Han representerte finansnæringen som leder av Finans Norge, og var blant annet opptatt av å ansette folk med de riktige holdningene. Står Kreutzer mellom valget av å ansette en med den riktige kompetansen, men uklare holdninger – eller en med riktige holdninger og svakere kompetanse, så velger han den  andre. Kompetansen kan bygges opp, verre er det med holdningene. Han nevnte trainee program og internships som gode metoder for å bli bedre kjent med jobbsøkere før de ansettes fast. Dessuten er grundig referansesjekk en viktig avsjekk når erfarne folk ansettes.

Den fjerde statsmakt var ikke representert ved person, men har en viktig rolle når det kommer til avsløringsrollen. Gravejournalistikken har sin viktige funksjon, 28 prosent av all økonomisk kriminalitet er avslørt av journalister, ifølge Gottschalk. Revisorer derimot, avslører kun 4 prosent.

Ofrene for de kriminelle er oftest bedrifter, der vannverk, gruvedrift og eiendom er nylige eksempler på dette. Dernest er det banker som blir utsatt for økonomisk kriminalitet, etterfulgt av alle oss andre, nemlig fellesskapet.

Både Gottschalk, Kreutzer og Werp understreket at spisskompetanse og kunnskap, både om økonomisk kriminalitet og de kriminelle selv, er det viktigste redskap vi har for bekjempelse. Tilstrekkelige datasystemer som fanger opp misligheter og kriminalitet blir også viktigere da den store utfordringen nettopp ligger her.

Werp fortalte hvordan et lokalsamfunn hadde gått sammen og bekjempet en av de best organiserte kriminelle nettverk i Norge. Et lite lokalsamfunn som Hokksund ble påvirket av en aktør som presser folk inn i økonomisk kriminalitet. Hells Angels ble en belastning for bygda, og bedrifter, organisasjoner, politikere og privatpersoner gikk sammen for å bekjempe dette.  Werps sterke oppfordring er å ha en bevisst holdning til holdninger. Korrupsjon er ugreit! Fristelsene er mange, ikke minst for de som håndterer offentlige innkjøp der enorme pengestrømmer er i sirkulasjon. Vi trenger sterkere verktøy for å unngå at folk forsyner seg av honningkrukka, som i dette tilfelle dreier seg om 400 milliarder kroner som går til offentlige innkjøp i året.

Hans Geelmuyden, tidligere sjefsredaktør i Morgenbladet og nå CEO Geelmuyden Kiese, styrte møtet og debatten på en innsiktsfull og glimrende måte.

Mange årsaker, metoder og løsninger ble diskutert i paneldebatten på slutten, med spørsmål fra salen. Christian Fredrik Mathisen takket ekspertene for deres bidrag med håp om at både paneldeltagerne og alle andre vil bli mer bevisst på hvordan kjempe mot økonomisk kriminalitet. Det rammer oss alle.

Til slutt ønsker Christian Fredrik og takke nettverksmedlem Heidi Karin Monsen, som var drivkraften bak å få belyst temaet og som fikk på plass panelet og sørget for at vi kunne være i DNBs topp moderne lokaler i Bjørvika.

Alle medlemmer av Econa Oslo bør melde seg inn i LinkedIn gruppen «Econas nettverk for Økonomi- og Virksomhetsstyring» slik at de kan holde seg oppdatert på aktiviteter og tiltak.

Gry Ljøterud, Econa