Magma topp logo Til forsiden Econa

Inger Carin Erikson

Inger Carin Erikson har hovedfag i kognitiv psykologi og lang erfaring med å utnytte digital teknologi i studentenes læreprosesser fra UiO og BI. Hun jobber med nye undervisningsformer og ny teknologi ved LearningLab, Handelshøyskolen BI, som er BIs kompetansesenter for undervisning, læring og IKT.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS