Magma topp logo Til forsiden Econa

Ingvild Farstad

Ingvild Farstad er siviløkonom NTNU Handelshøyskolen (2017) med master i strategi, organisa­sjon og ledelse. Hun arbeider nå som Community and Marketing Manager i Viking Venture.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS