Magma topp logo Til forsiden Econa

Ingvild Vestre Sem

Ingvild Vestre Sem var ferdig utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen NMBU i 2017. Siden har hun jobbet som konsulent for Devoteam Fornebu Consulting, hvor hun det første året fulgte DFCs Graduate-program for nyutdannede. Hun har erfaring med endringsprosjekter i både offentlig og privat sektor, og har opparbeidet seg en spisskompetanse innen gevinstrealisering.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS