Innlandet

Econa Innlandet tilbyr en rekke ulike arrangementer både faglige, sosiale og kombinerte arrangementer, med gode muligheter for personlig og faglig utvikling og å bygge nettverk med andre økonomer. Vi ønsker at våre arrangementer skal nå et bredt spekter av medlemsmassen. Vi ser med glede på forslag fra medlemmer som har spesielle ønsker og ideer til arrangementer i regi av foreningen. Ta gjerne kontakt med dine innspill. Vi har i dag samarbeid med Tekna i Innlandet, Litteraturhus på Lillehammer, Styreakademiet og Høgskolen i Innlandet, og har gjennom året fellesarrangementer av ulik faglig art. Invitasjon til våre arrangementer sendes på e-post i Econas lokale nyhetsbrev. Du kan også finne en oversikt over arrangementer på Econas nettside under kurs og arrangement.

Pr. i dag er våre arrangementer i hovedsak i Mjøs-området. Dette har sammenheng med at det er i dette området hovedtyngden av våre medlemmer holder til. Dersom du ønsker arrangementer i andre deler av fylkene våre – ta kontakt. Vi vil gjerne se på mulighetene, men trenger samarbeid med lokale medlemmer for å få i gang slike tiltak.

Vi oppfordrer deg til å ta med andre økonomer på møtene, også ikke-medlemmer slik at de introduseres til Econa-miljøet. Hovedtyngden av våre møter og arrangementer er gratis for medlemmer. Arrangementer av sosial karakter har ofte egenandel. Dette fremgår av den enkelte invitasjon.

Dersom du ønsker å engasjere deg, har forslag til aktiviteter eller bare ønsker mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med styret.

Så gjenstår det bare for oss å ønske deg velkommen til Econa Innlandet – så sees vi på arrangement!

Med vennlig hilsen styret i Econa Innlandet 
ved leder Monika Gillerhaugen

Salgsbetingelsene finner du her.

Innlandet

Lokalavdelingsleder

Monika Gillerhaugen

Send e-post

Telefon: 48048132

Antall medlemmer: 630