Innovasjon og entreprenørskap

Denne retningen inneholder sentrale fag innen økonomi og administrasjon og utstyrer deg med de nødvendige verktøyene for å lykkes med utviklingen fra idé til etablering, og videre til kommersiell suksess.

Utvikling av forretningsplaner, og fag som nyskapning og prosjektledelse er sentrale i denne retningen. Flere av masterprogrammene tilbyr opphold på gründerskolen som en del av studiet.

Her kan du ta master i innovasjon og entreprenørskap:

Handelshøyskolen NMBU

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen på Vestlandet

Universitetet i Sørøst-Norge (vestfold)

NTNU

Universitetet i Agder (Grimstad)

Universitetet i Oslo

BI (Oslo)

Universitetet i Tromsø

Disse stedene har innovasjon og entreprenørskap som fordypningsprofil:

Nord Universitet

Norges handelshøyskole (NHH)

Universitetet i Stavanger