Innovasjon og entreprenørskap

Denne retningen inneholder sentrale fag innen økonomi og administrasjon og utstyrer deg med de nødvendige verktøyene for å lykkes med utviklingen fra idé til etablering, og videre til kommersiell suksess.

Utvikling av forretningsplaner, og fag som nyskapning og prosjektledelse er sentrale i denne retningen. Flere av masterprogrammene tilbyr opphold på gründerskolen som en del av studiet.

Her kan du ta master i innovasjon og entreprenørskap:

Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen på Vestlandet

Høgskolen i Sørøst-Norge – Vestfold

NTNU

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Agder – Grimstad

Universitetet i Oslo

Disse stedene har innovasjon og entreprenørskap som fordypningsprofil:

Nord Universitet

Norges handelshøyskole (NHH)

Universitetet i Stavanger