Arrangement Innovasjon Online

Innovasjonskultur – Ruter viser vei

Ruter AS har vært og står i betydelige endringer og innovasjonsutvikling i sin organisasjon. De lever for sine reisende. Du får høre om fremtidsperspektiver, muligheter og utfordringer med innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor.