Arrangement Faglig Online

Innovasjonslederne – Innovasjonsstrategi i Posten Norge

Hvordan jobber norske selskaper med innovasjon i en tid preget av store endringer? Hvordan forholder de seg til endrede forbruksmønster, endringer i krav fra myndigheter eller andre store samfunnsendringer som påvirker oss? Hvilke mål setter de seg og hvordan jobber de ut rett strategi for å nå målene?