Inntekter hos selvstendig næringsdrivende


Tilbake

23.10.2014

I lønnsundersøkelsen spør Econa selvstendig næringsdrivende om hvordan de er organisert (AS, enkelt personforetak, etableringsår mm), i hvilke bransjer de opererer i, og hvordan og hvor mye de tar ut i inntekt.

I dette notatet presenteres opplysningene fra disse medlemmene. Målet er å ha klart et liknende notat ved utgangen av 2014, basert på opplysningene vi får inn i årets lønnsundersøkelse. 

Vi håper derfor de av våre medlemmer som er selvstendig næringsdrivende tar seg tid til å svare på årets lønnsundersøkelse. Det tar betydelig kortere tid enn i fjor, og vil gi oss et viktig datagrunnlag for videre rapportering på de selvstendig næringsdrivendes situasjon.

Les rapporten fra 2013 her!

pt>