Arrangement Bærekraft Digitalt utvikling og innovasjon Online

Inspirasjonskveld: Nord-norske aktører og en bærekraftig drift

Bli inspirert og motivert av hvordan lokale aktør rundt deg deltar på det grønne skiftet! Hovedutfordringen til det offentlige og næringslivet fremover er å redusere klimaavtrykk, samtidig som vi opprettholder verdiskapningen og lønnsomheten. Men hvordan skal vi jobbe mot en grønn omstilling, og hvilke muligheter gir det? Vi har samlet fire nord-norske aktører for å gi deres svar på utfordringa.