Arrangement

Interkulturell kommunikasjon

Vi tilbyr medlemmene våre mulighetene for en kulturkveld utenom det vanlige.