International business

Denne profilen skal gjøre studentene rustet til å forstå utfordringene et stadig mer globalisert marked representerer.

Studiet fokuserer på internasjonaliseringen av selskaper og gir studenten innsikt i globale forretningsstrategier, hvordan et multinasjonalt selskap opererer, samt hvordan man opererer i et globalt forretningsmiljø.

Her kan du ta en master i International Business:

NTNU - International Business and Marketing (Ålesund)

Universitetet i Agder (Kristiansand)

Disse stedene har International Business som fordypningsprofil:

Nord Universitet

Norges handelshøyskole (NHH)

Universitetet i Agder (Kristiansand)