Intervjutrening

Overhead view of business employer an employee sitting at office desk negotiating about employment conditions


Du har skrevet en god CV og søknad, så blir du innkalt til intervju. Hva skjer da? Intervjuet er din mulighet til å overbevise bedriften at du er rett kandidat, samt at du får funnet ut om bedriften er riktig for deg. Det er dermed viktig at du er godt forberedt slik at du er klar for det du skal igjennom.

Som Econamedlem kan du få snakke med en karriererådgiver hvor vi snakker om hvordan du best kan forberede deg, samt hva du kan forvente å møte i en intervjuprosess.

Du kan bestille din time her

Tilbudet gjelder medlemmer med et ordinært medlemskap og medlemmer som studerer på siste år master.

Har du spørsmål om intervju eller karriere? Send oss gjerne en e-post på karriere@econa.no