Arrangement Faglig

Introduksjon til Lean

Dette introduksjonskurset til LEAN arbeidsmetodikk gir en innføring i hva LEAN er, hva det ikke er, og hvordan DU kan komme i gang selv. Kurset gir en innføring i de viktigste prinsippene og begrepene, samt en gjennomgang av verktøyene som brukes