Arrangement

Intuitive beslutningsteknikker

Hvordan du kan ta bedre beslutninger ved å lytte til og følge din intuisjon. Både i samfunnet og i næringslivet ser vi i dag en utvikling som bryter radikalt med den rasjonelle, analytiske tenkemåten som i lang tid har dominert vår kultur. Mange vellykkede ledere har lært seg å stole på sin intuisjon. Men de fleste av oss mangler kunnskap om hva intuisjon egentlig er, og hvordan vi kan nyttegjøre oss denne evnen.