Invester i egen kompetanse og karriere! Som medlem kan du benytte deg av gode rabattavtaler på etter- og videreutdanning

Det å holde deg faglig oppdatert er det beste du kan gjøre for deg selv, din nåværende og din fremtidige arbeidsplass

Invester i egen kompetanse og karriere

Etter- og videreutdanning er viktig i et arbeidsmarked preget av endring hvor kompetanse fortere og fortere blir utdatert. Digitalisering, globalisering og omstillinger driver etterspørsel av ny kunnskap.

Econa og BI har sammen gjennomført to fokusgruppeintervjuer med henholdsvis økonomisjefer og controllere. Målet var å utforske fremtidens kompetansebehov hos personer som representerer kjernekompetansen og en fellesnevner for alle høyt utdannete økonomer.

Fokusgruppene viser at økonomenes rolle er i endring. Med automatisering og nye digitale verktøy kan energien dreies fra rapportering til analyse, modellering og prognoser. Dette skaper et potensiale for at økonomene kan i større grad innta rollen som en rådgiver og sparringspartner i endringsprosesser.

- Økonomene har tradisjonelt vært ansett som organisasjonens bremsekloss. Nå synes rollen å dreies mot rådgivning som hjelper endringer til bli mer vellykket. Både økonomisjefer og controllere forteller oss at de har behov for økt relasjons- og kommunikasjonskompetanse. Det gjelder nok også mange andre utover akkurat disse gruppene, forklarer David Sagen, Direktør Executive Programmer ved BI. 

Som Econa-medlem har du tilgang på disse rabattavtalene:

BI: 5 % refusjon på etterutdanning

NHH: 1.000 kr rabatt på Executive Online modulene

20 % rabatt på prosjektsertifiseringene til Metier

Det finnes et mylder av ulike kompetansetilbud som kan kombinerer med jobb og familieliv. Det lønner seg uansett å tenke gjennom hva du ønsker å oppnå med den nye kompetansen før du bestemmer deg.

- Velg gjerne korte kurs eller e-læring for å få en økt bevissthet og oversikt over et nytt fagområde. Er du opptatt av forskningsbasert kompetanse så finn et tilbud på et universitet eller en høyskole. Hvis du vil ha dypere kompetanse eller utfordre dine egne handlings- eller tankemønster så bør du velge et mer omfattende tilbud. Uansett hva du ender opp med så er det en investering du ikke kan tape på, sier Sagen.

Husk å melde deg på høstens kurs og utdanninger allerede nå!