Arrangement Faglig

Invitasjon til forhandlingskurs 4. – 6. september 2019

Econa har gleden av å invitere deg som tillitsvalgt-/varatillitsvalgt i stat- og kommunesektoren til å delta på forhandlingskurs 4. – 6. september 2019.