Jazz it up med Econa Buskerud

Onsdag 2. juli møttes over 60 medlemmer og gjester i Kongsberg i forbindelse med Econa Buskeruds jubileumsarrangement der temaet var jazz og ledelse.

Econas styreleder Tom O. Kleppestø startet kvelden med å fortelle om hvilken utvikling norske økonomers rolle har hatt de siste 75 årene og hvordan fagets viktighet har økt.

Siviløkonom og grunnlegger av Kongsberg Jazzfestival, Kjell Gunnar Hoff, presenterte spennende perspektiver om økonomers rolle i en globalisert verden, inspirert av hans erfaring som foreleser i bedriftsøkonomiske fag.

Beate Elstad, førsteamanuensis ved HiOA, og Audun N. Øksendal, selvstendig konsulent og frilansmusiker, benyttet seg av jazzens form og begreper for å demonstrere god ledelse. Elstad og Øksendal ble akkompagnert av musikerne Erik Smith, Jens Fossum og Håvard Graff.

Jazz og ledelse 1Jazz og ledelse 1Jazz og ledelse 1
Foto: Erik A. Schyberg. Beate Elstad og Audun N. Øksendal innleder om jazz og ledelse

Ved å bruke musikken og bandet viste de verdien av å forstå og ikke minst sette pris på mangfoldighet i ”språk” og kulturer, verdien av at forskjellige roller i en organisasjon utfyller hverandre, samt hvorfor et godt teoretisk utgangspunkt og felles terminologi er avgjørende for å lykkes som kreativ og innovativ.

Kvelden ble avsluttet med et spennende bestillingsverk av Trondheim Jazzorkester og Christian Wallumrød.

Jazz og ledelse 2Jazz og ledelse 2Jazz og ledelse 2
Foto: Erik A. Schyberg. Christian Wallumrød og Trondheim Jazzorkester under applausen til bestillingsverket Kongsbergjazz 2014