Arrangement

Jazz og ledelse - Live

Kulturnettverket og ledelsesnettverket inviterer til seminar rundt temaet Jazz og ledelse. Vi stiller med et fem-manns-orkester, for anledningen satt sammen og ledet i tandem av Audun Øksendal og Beate Elstad. Bandets øvrige medlemmer, Lars-Egil Reine Hammersbøen (bass), Jakob Filip Janssønn Hauan (slagverk) og Dag Philip (piano) - har alle en tilknytning til jazzlinjen ved Norges Musikkhøgskole.