Jeg er leder, hva nå?

Støtten til å kunne forstå og mestre situasjoner samt eget handlingsmønster, har absolutt vært verdifullt i mitt første år som leder. Econas mentorprogram anbefales på det sterkeste for andre unge og nye ledere som ønsker å arbeide spesielt med egen utvikling i lederrollen.

Real estate agent consulting a mature couple at office

I oljeindustrien skjer ting fort. I en alder av 31 år hadde jeg etter studiene rukket to utestasjoneringer i utlandet for et amerikansk konsern, og nå blitt gitt tillit som leder av økonomiavdelingen i et nylig oppkjøpt datterselskap i Norge. Dette kom raskere enn forventet. Avdelingen talte for ett år siden tre ansatte, hvor jeg fra rekkene rykket opp til leder. I dag er vi et team med 7 ansatte, en halv milliard kroner i omsetning, og med utfordringer som skal håndteres etter meget rask vekst over flere år. Gruppen trengte sårt ytterligere bemanning, sterkere ledelse og reorganisering for å kunne håndtere større krav til arbeidsprosesser, effektivitet og omfattende rapporteringsrutiner til konsernet.

Så hva nå? Hvordan skulle jeg håndtere personalsituasjoner, motivere andre og oppnå resultater gjennom dem?

Å ha en sterk individuell track-record ble plutselig sett på som noe som trakk ned – ja, Monica var en dyktig fagperson, men kunne hun også lykkes som leder? Skepsis, forventninger og usikkerhet meldte seg.

Som en ambisiøs ansatt som hadde begynt å ”gå gradene” syntes mange av de fremtidige karriereveier og ”suksess” i yrkeslivet betinget av at jeg også kunne inneha en lederrolle. For å stå i dette og kunne jobbe effektivt for å lykkes, ble ønsket om en uavhengig støttespiller sterkt. Hvem kunne rådgi og pushe meg i min egen utvikling for å kunne løse lederoppgaven på best mulig måte?

Etter å ha oppdaget Econas mentorprogram var det ingen tvil om at dette kun ville bidra positivt. Jeg så det som en fin forlengelse av traineestillingen i konsernet seks år tidligere, og nå med en veileder for inngangen i lederrollen. I første omgang ble jeg overrasket over hvor gode Econa har vært til å matche oss adepter og mentorer. Min mentor har også lengre erfaring i en stor, internasjonal bedrift med flere år i utlandet, og dermed er noe av basisen på plass i kjennskap til problemstillinger.

Min forventning var at sterk fagkunnskap og besluttsomhet var aller viktigst i den nye rollen som leder. Erfaringene så langt, og temaene i mentorsamtalene har vist at dette kommer lavere på listen over kvaliteter mine ansatte nødvendigvis ser etter eller trenger. Jeg har nå erfaringer rundt hvor mye en lyttende leder kan både observere og gjøre noe med i forkant av at situasjoner og problemstillinger utvikler seg, og oppnå gjennom å se hver enkelt person.

I våre samtaler har vi vært innom konkrete situasjoner knyttet til oppbyggingen av teamet, hvordan det kan være hensiktsmessig å legge opp enkelte personalsamtaler og lignende. Samtidig har mentor kunnet stille visse spørsmål og utfordre på en del ”større” tema, og bidratt til refleksjon rundt totalbildet på min arbeidssituasjon og karrierevei på lang sikt, og ikke bare det helt nære eller en ”fasit”.  

Denne støtten til å kunne forstå og mestre situasjoner samt eget handlingsmønster, har absolutt vært verdifullt i dette første året som leder. Econas mentorprogram anbefales dermed på det sterkeste for andre unge og nye ledere som ønsker å arbeide spesielt med egen utvikling i lederrollen.