Jo takk som spør, det står ganske bra til

To ganger i året møter jeg mine nordiske kolleger i Nordiska Civilekonom Förbundet. Et fast punkt på programmet er å rapportere om hvordan det står til på hjemmebane i det enkelte land. For meg som rapporterer fra Norge, har dette i de siste årene vært en rapportering hvor jeg føler at jeg rapporter fra vår egne lille boble.

Det mest krevende har vært å ikke ordlegge seg på en måte som kan oppfattes som selvgod overfor våre nordiske søstre og brødre – sammenlignet med de andre landene går det jo så bra her på berget. Selv ikke den siste tids utforinger som følge av lavere oljepris, når liksom opp i forhold til det andre nordiske land sliter med.

Særlig finnene sliter med å få fart på økonomien og næringslivet, og ser seg nødt til å gjennomføre reformer som med bena trygt plantet i en norsk hverdag, synes utenkelige. I Finland har man til og med satt arbeidstagernes og arbeidsgivernes organisasjoner på sidelinjen og tatt i bruk såkalte tvangslover. Her er hva min finske kollega kunne fortelle:

  • Den årlige arbeidstiden økes med 24 timer. Det betyr i praksis at 3 fri-/feriedager forsvinner, med mindre man lokalt avtaler tilsvarende økt daglig arbeidstid.
  • Feriepengene kuttes 30 %.

Disse tiltakene beregner man tilsvarer en lønnskutt på 1 %.

Ytterligere tvangstiltak er foreslått, men ennå ikke vedtatt:

  • Lavere arbeidsledighetserstatning.
  • Påbud for arbeidsledige om å ta ledige stillinger til lavere lønn enn arbeidsledighetserstatningen.
  • Lengre prøvetid ved nyansettelser.
  • Fortrinnsretten til stilling du er sagt opp i, reduseres fra 9 til 4 måneder.

Og rett før helgen kom meldingen om at Finland har mistet sin topplassering, kredittvurderingsinstituttet Moody's nedjusterte sent fredag landets rating til "Aa1" fra "AAA". Nedjusteringen skjedde på bakgrunn av "signifikante økonomiske utfordringer i Finlands økonomi og den svake økonomiske vekst, som Moody's forventer de kommende år".

Det er mange uheldige sammentreff som ligger bak situasjonen i Finland. Det kan lære oss en smule ydmykhet, små land med ensidig næringsliv og høy andel eksport i markeder med stor konkurranse, er ikke vaksinert mot problemer. Og det må gjerne en ordentlig krise til før alvoret siger inn og reformene kommer. Finnene har i alle fall vist at de kan håndtere alvorlige kriser tidligere med svært godt resultat. Det er en erfaring vi mangler på godt og vondt.