Jobbsøking: Analyse av harde og myke ferdigheter

Om du ikke innfrir den nøyaktige ordlyden i en stillingsannonse, er det likevel verdt å ta en nærmere titt på hvilke harde og myke ferdigheter du har. I mange tilfeller kan de være relevante for det stillingsbeskrivelsen spør etter.

Analyser dine harde og myke ferdigheter før jobbsøkingen

Harde ferdigheter er konkrete og synlige; ferdigheter som kan dokumenteres eller måles med en test. De er oftest lært i en formell setting – skole, opplæring, kurs eller trening – eller ved repetert øvelse og eksperimentering. Dine harde ferdigheter inkluderer blant annet:

 • Fagkunnskap
 • Språkferdigheter
 • Programvare du kjenner
 • Prosesser du kan gjennomføre
 • Maskiner og verktøy du kan bruke
 • Førstehjelp
 • Kreative ferdigheter og teknikker du har tatt kurs eller fått opplæring i
 • Instrumenter du kan spille, idrett du er god i, selvforsvarstrening etc.

Oppgave: Analyse av harde ferdigheter

 1. Skriv ned all utdanningen du har. Avhengig av hvor grundig du vil gå til verks, kan du lage et punkt for hvert år/kurs, eller et punkt for hvert fag du har tatt. Lag en setning eller to for hvert punkt som oppsummerer hvilke harde ferdigheter du har lært. Lag gjerne en markering for hvilket nivå du er på.

Eks:

- Skatteregler 101: Jeg fikk grunnleggende kunnskap om skatteregler og hvordan jeg kan navigere meg frem til informasjonen jeg trenger om temaet.

- Skatteregler 301: Jeg fikk inngående kunnskap om skatteregler, -forskrifter og fradragsordninger for næringslivet.

 1. Fortsett med arbeidserfaring. Hva har du lært i hver jobb? Det spiller ingen rolle om det er sommerjobber, ukesoppdrag eller en 20-år lang karriere; hver jobb har gitt deg harde ferdigheter å sette på lista.

Eks:

Butikkansatt nærbutikk: Jeg lærte å bruke POS-kassesystemer, kundebehandling og logistikksystem for varelager.

Regnskapsmedarbeider AS Regnskap: Jeg lærte å føre nøyaktig regnskap for små og mellomstore bedrifter, utviklet gode ferdigheter med VISMA og SKATT, lærte å bruke Excel som presentasjonsverktøy på et avansert nivå, fikk inngående kjennskap til de ulike leveringsprosessene i Altinn.

 1. Fortsett på denne måten med å liste programvare, språk, prosesser, verktøy, maskiner og andre ferdigheter til du har en (mer eller mindre) komplett liste. Mange ganger vil erfaringene ha gitt deg mulighet til å utvikle myke ferdigheter også, noe det er verdt å notere til senere.

Eks:

Syv år med karate: Jeg har oppnådd brunt belte med to striper. I tillegg til svært gode ferdigheter i karate har jeg lært selvdisiplin, kroppskontroll og samarbeid.

 1. Les gjennom lista med kritiske øyne. Er det noe du har glemt?

Denne lista gir deg et bedre utgangspunkt for å gjennomføre en matchanalyse senere i prosessen. Du har nå en liste over egenskapene dine, men også en liste over hvor de kommer fra.

De harde ferdighetene er bare én del av bildet. Neste steg er å gjøre en grundig analyse av de myke ferdighetene dine.

Oppgave: Analyse av myke ferdigheter

Myke ferdigheter er vanskeligere å definere. De listes ofte som «personlige egenskaper» og handler om hva du er god på som du ikke har hatt formell trening i. Det handler om kommunikasjonsferdigheter, lederegenskaper, kreativitet, personlighet og arbeidsstil.

I et hav av kandidater med mer eller mindre identisk utdannelse og kompetanse er det ofte de myke ferdighetene som blir avgjørende for hvilken kandidat som når til topps. Det er gjerne de som skiller klinten fra hveten og gir intervjueren følelsen av at du er riktig person for både stillingen og arbeidsmiljøet.

En avgjørende faktor er at du kan underbygge de ferdighetene du sier du har med eksempler. Det hjelper ikke å si du er flink til å samarbeide eller til å ta imot kritikk dersom du ikke kan komme på et eneste eksempel på at dette har skjedd. Derfor er en del av denne prosessen å finne konkrete eksempler på når du har brukt hver egenskap.

1. Skriv ned eller sett ring rundt alle egenskapene du føler beskriver deg eller som du er god på:

kommunisere, skrive rapporter, introvert, organisert, sosiale medier, interkulturell kompetanse, god balanse mellom jobb og fritid, lytte, gjøre meg forstått, sprudle, bygge nettverk, negativ, motivere, kritisk tenkning, fortelle i narrativ (storytelling), research, løsningsorientert, ambisiøs, håndtere endringer, konflikthåndtering, humor, ta imot kritikk, gruppeledelse, forhandle, estetikk, sterk, se sammenhenger, følelseshåndtering, etisk bevisst, bruke kroppsspråk, merkevareledelse, selvdisiplin, nysgjerrig, oppdatert på teknologi, utholdende, forstå kroppsspråk, krisehåndtering, selge, strategisk tenkning, motstandsdyktig, samarbeide med vanskelige mennesker, gi kritikk, empatisk, læringsvilje, skriveferdigheter, prosjektledelse, gir det lille ekstra, profesjonell, ekstrovert, bestemt, sosiale antenner, leseferdigheter, konkurranseinstinkt, problemorientert, delegere, småprate, kreativ, form og farge, presentasjonsteknikk, bevisst på mangfold, intervjuteknikk, gründerånd, fleksibel, forklare meg i korthet, vennlig, entusiastisk, godt skille mellom jobb og privatliv, internpolitikk, sta, beskrivelser, coache, inspirere, ser sammenhenger, spiller på lag, kundebehandling, stresshåndtering, kritisk tenkning, kunnskapsledelse, organisering, overtale, samarbeide, takle vanskelige/ubehagelige samtaler, talent ledelse, holde oversikt, positiv, lede, team building, gi tilbakemeldinger, ta avgjørelser, selvinnsikt, diplomati, selvgående, håndtere klager, effektiv, bli kjent med folk, selvtillit, teknisk, skrive søknader …

2. Er det ord du føler mangler for å beskrive dine personlige egenskaper eller ferdigheter? Skriv dem ned på lista.

3. For hvert ord, finn et konkret eksempel som underbygger påstanden. Tenk på en situasjon der denne egenskapen var avgjørende, der den hjalp deg å løse et problem eller spilte inn på hvordan du utførte en oppgave.

Det kan selvfølgelig hende at et eksempel du kommer på passer på flere ferdigheter, men prøv å se om du kan komme på ulike eksempler for hver egenskap.

Sammen med analysen av harde ferdigheter gir denne lista deg et godt utgangspunkt for å bedømme hvilke stillinger du er kvalifisert til. Du har nærmest laget et oppslagsverk over din kunnskap – både den direkte og den overførbare.

Men denne analysen gir deg også en fordel i jobbintervjuer, der du ofte vil bli spurt om denne typen konkrete eksempler. Å ha funnet formuleringer du trenger for å snakke om deg selv på forhånd er gull verdt.

Les også Hvem er du som jobbsøker?

Econa er foreningen for høyt utdannede og studenter innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!