Magma topp logo Til forsiden Econa

Joseph Grenny

Joseph Grenny er en av gründerne og eier i VitalSmarts, USA. Han er forfatter av flere bøker og en hyppig bidragsyter til blant annet Harvard Business Review.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS