Magma topp logo Til forsiden Econa

Julia Tropina Bakke

Julia Tropina Bakke er analytiker i Skattedirektoratet og tilknyttet Senter for Skatteforskning ved SNF og Norges Handelshøyskole. Hennes forskningsinteresse er overskuddsflytting i multi­nasjonale selskaper. Bakke har doktorgrad fra NHH i 2016 og har hatt forskningsopphold ved University of California, San Diego.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS