Arrangement Faglig

Kaffe&Arbeidskontrakt

Å inngå en arbeidsavtale har både juridiske og økonomiske konsekvenser. Før arbeidsavtalen inngås må du derfor ha god oversikt over vilkårene din fremtidige arbeidsgiver tilbyr. I dette foredraget vil Econas advokat, Kjetil Bjørntvedt, gå igjennom hva du bør være klar over før du signerer en arbeidsavtale.