Kaffe&Regnskapsnyheter

Hør fagredaktørene i årets første utgave av Magma Tonny Stenheim og Kjell Magne Baksaas kommentere på lovforslagene og andre interessante artikler i Magma 1 2017.

For tiden pågår arbeidet med å legge frem både ny regnskapslov og endringer i aksjelovgivningen. I tillegg pågår utredning om ny revisorlov og regnskapsførerlov. På skatteområdet skjer det også endringer.

Som medlem kan du se Baksaas og Stenheim sitt innlegg på Econa TV her