Karakterer, lønn og karriere

Karakterer påvirker lønnsnivået.

Real estate agent consulting a mature couple at office

Tidligere har jeg kommentert artikkelen «Best på skolen. Best på jobben?». I artikkelen kommer det fram at karakterer er viktig for lønnsnivået til siviløkonomer fra NHH. Kunne Econas lønnsundersøkelse bygge opp under dette funnet? Svaret er ja.

Dessverre er det problematisk å bruke dagens karaktersystem med A-F for svært mange av respondentene i undersøkelsen. Mange hadde et annet karaktersystem. Slik sett skal en være varsom med bruk av funnene til annet enn generelle betraktninger. Fra 2003 ble A-F skalaen gjeldende. Svært få har oppgitt karakterene D eller E. Hva kan man si om lønn og karakterer for denne gruppen utdannet etter 2003?

Under ser du en fordeling av lønnsnivået basert på oppgitt karakternivå og ansvarsnivå for dem som er uteksaminert i 2003 eller senere. De to øverste stillingstrinnene er ikke inkludert fordi vi har få respondenter her. Det er en markant større andel av A-studentene, men likevel for få til at sammenlikninger er spesielt fruktbare.

Ansvarsnivå

Grunnlønn 2013

A-karakter

B-karakter

C-karakter

Median

Antall

Andel

Median

Antall

Andel

Median

Antall

Andel

Trinn 3

750 072 kr

46

15 %

714 000 kr

240

14 %

647 400 kr

92

14 %

Trinn 4

630 000 kr

107

36 %

600 000 kr

621

37 %

568 746 kr

228

34 %

Trinn 5

489 996 kr

145

49 %

480 000 kr

828

49 %

480 000 kr

343

52 %

Beskrivelse av stillingstrinnene finner du her.

B er den soleklart vanligste karakteren. Det kan du se av tabellen under som viser at snaut 2/3 har oppgitt karakteren B. Karakternivå er noe som vår fagsjef Joakim Østby er opptatt av. Han har skrevet bloggene «Ja til nasjonale eksamener og ekstern sensur i basisfag» og «Misforstått om karakterer».

En grunn til at karakterer er viktig er at de gir signaler til arbeidstakere og arbeidsgivere hva de kan forvente. Opphopningen av mange B-er viser at det er rom for bedre bruk av karakterskalaen. For de som er arbeidssøkende gir det en indikasjon på hvilke jobber som er mest aktuelle. Slik sett kan en arbeidssøkende bli mer fokusert i sitt jobbsøk. 

Eksamensår

Grunnlønn 2013

A-karakter

B-karakter

C-karakter

Median

Antall

Andel

Median

Antall

Andel

Median

Antall

Andel

2003

699 996 kr

21

9 %

670 998 kr

148

62 %

600 000 kr

66

28 %

2004

727 500 kr

26

11 %

648 000 kr

162

67 %

600 000 kr

51

21 %

2005

720 000 kr

18

8 %

672 000 kr

117

54 %

600 000 kr

79

37 %

2006

693 000 kr

20

8 %

634 500 kr

164

63 %

600 000 kr

74

29 %

2007

654 996 kr

26

13 %

603 504 kr

123

62 %

587 418 kr

48

24 %

2008

669 600 kr

21

12 %

583 374 kr

108

62 %

540 804 kr

43

25 %

2009

575 040 kr

19

8 %

519 996 kr

157

66 %

515 004 kr

60

25 %

2010

552 000 kr

39

14 %

511 200 kr

170

62 %

498 078 kr

62

23 %

2011

502 002 kr

32

11 %

480 000 kr

183

64 %

460 998 kr

66

23 %

2012

462 000 kr

37

13 %

450 000 kr

180

65 %

449 412 kr

59

21 %

2013

438 000 kr

39

14 %

427 596 kr

177

64 %

420 000 kr

55

20 %

Tabellen over sier noe om ansvarsutvikling opp mot karakterer. Ser du på medianen for karakteren C stopper lønnsutviklingen opp etter syv år i arbeidslivet. I praksis er mye av ansiennitetseffektene brukt opp for økt lønn etter syv år. Ser du på eksamensårene 2009 og 2008 er det et betydelig hopp. En viktig grunn for dette er at mange får mer ansvar etter fire-fem år i arbeidslivet. Grovt sagt er det kanskje slik at de virkelige effektene av gode karakterer først kommer frem etter fem år.

Som det blant annet kom fram på NHOs årskonferanse, kunnskap avler kunnskap. Disse to foredragene til SSB-direktør Hans Henrik Scheel og Mari Rege handler om nettopp dette. En SSB-forsker har undersøkt om erfaring kan erstatte formell utdanning. Svaret er kort oppsummert at arbeidserfaring ikke kan erstatte formell utdanning fullt ut. Kanskje er det slik at karaktereffekten på lønn derfor er sterkere etter mer erfaring?